Zoeken

Privacy

1. Veiligheid en anonimiteit

Tijdens het aanmeldproces en het gebruik van extreemonlinecontact.nl wordt er basis informatie van de gebruiker gevraagd. De basis informatie bestaat uit:
Profielnaam, e-mail, wachtwoord, leeftijd, waar u naar op zoek bent, uw geslacht en de provincie waar u woont. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan extreemonlinecontact.nl zonder deze informatie te verstrekken. Het betreft hier een chat site waarbij een koppeling wordt gemaakt op basis van de door de klant opgegeven voorkeuren, deze voorkeuren hoeft u pas in te vullen zodra u uw account geactiveerd heeft. U bepaald zelf in hoeverre u uw profiel invult en of u deze informatie openbaar wilt hebben voor alleen leden van extreemonlinecontact.nl en dochter sites van SRvision B.V., of openbaar wilt zetten waardoor ook niet leden bij uw profiel kunnen.

Alle gegevens, of het nu gaat om persoonlijke informatie zoals een e-mailadres, lichaamsbouw, lengte, haarkleur, seksuele voorkeur, betalingsgegevens of andere informatie waaraan wij u kunnen herkennen wordt door ons beschouwd en behandeld als zeer persoonlijke informatie. extreemonlinecontact.nl respecteert deze informatie en gaat hier ten alle tijden vertrouwelijk mee om.

Het is niet toegestaan om prive informatie als: e-mail adressen, telefoonnummers of adres gegevens rechtstreeks in uw profiel te verwerken. Hier wordt ook op gecontroleerd en indien nodig verwijderd, bij herhaaldelijk overtreden van deze regels loopt u het risico dat uw profiel verwijderd wordt.

2. Toestemming en herroepingsrecht

2.1 Toestemming

Als gebruiker van extreemonlinecontact.nl sluit u een overeenkomst door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden, voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door u als gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat met name het recht van extreemonlinecontact.nl op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, overdragen van de inhoud die betrekking heeft op profielen (informatie, foto's, beschrijvingen, zoekcriteria en verdere openbare profiel informatie).

2.2 Herroeping

De klant heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen. Tevens heeft hij het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

voor herroeping kunt u ons contact formulier gebruiken.


3. Privacybepalingen

3.1 Welke gegevens verzamelen, verwerken en gebruikt extreemonlinecontact.nl?

Om de beschreven dienst uit te kunnen voeren zoals in de algemene voorwaarden omschreven is, moeten wij bepaalde gegevens vastleggen tijdens uw gratis registratie proces. Alle door u opgegeven informatie wordt vervolgens verzameld, verwerkt en gecontroleerd.

Persoonsgegevens zijn in dit verband de afzonderlijke gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon.

Bij een gratis inschrijving wordt de klant gevraagd ten minste de verplichte gegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze verplichte gegevens zijn:

 • geslacht (bedoeld voor matchen)
 • e-mailadres (deze informatie is enkel voor notificaties en is niet zichtbaar)
 • wachtwoord (nodig om toegang te krijgen tot uw account)
 • provincie (nodig om te matchen)
 • gebruikersnaam (nodig om een account te kunnen identificeren)

Voorts kunnen in het kader van de registratie al meer gegevens, zoals

 • geboortedatum (nodig om te matchen in bepaalde leeftijdscategorieën)
 • waar u naar op zoek bent (bedoeld voor matchen)

worden gevraagd.

Tijdens uw aanmelding en binnenkomst op de website wordt ook uw IP adres gelogd en de tijd en datum van aanmelden.

De toegang tot extreemonlinecontact.nl geschiedt via het door de klant opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (de zogeheten toegangsgegevens).

Zodra u uw account hebt geactiveerd kunt u de rest van uw profiel invullen, deze informatie is niet verplicht en is standaard wel openbaar, hierdoor kunnen wij een betere match maken voor u en andere gebruikers. Tevens zal dit bijdragen aan een betere navigatie tussen de andere profielen. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u ons de volgende gegevens verstrekken die uitsluitend bedoeld zijn voor het matchen:

 • naam (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • woonplaats (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • postuur (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • penis lengte / cup maat (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • haarkleur (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • kleur van de ogen (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • lengte (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • achtergrond (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)
 • burgerlijke staat (niet verplicht - sommige leden zijn geïnteresseerd)

Verder kunt u uw voorkeuren opgeven, profiel teksten en waar u naar op zoek bent (meerdere keuzes mogelijk), ook hier geld dat sommige leden geïnteresseerd kunnen zijn in deze informatie en hierop besluiten wel of geen contact te zoeken.

Telkens bij toegang tot de extreemonlinecontact.nl-diensten worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogeheten server-logfiles, opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • IP-adres (Internet-Protocol adres) van de gebruiker
 • gebruikersidentificatie op het extreemonlinecontact.nl-platform
 • naam van de opgevraagde site
 • datum en tijdstip van opvragen
 • de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen
 • sessie-identificatienummer

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de klant zich op het netwerk aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

 • datum en tijdstip van inloggen
 • gebruikersidentificatie op het extreemonlinecontact.nl-platform
 • IP-adres (Internet-Protocol adres)
 • nummer van sessiecookies
 • sessie-identificatienummer

Verdere gegevens verzamelt extreemonlinecontact.nl niet, In geen geval verkopen of verhuren wij uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming aan derden voor marketingdoeleinden. Uw persoonlijke informatie kan echter wel worden gebruikt voor het verzamelen van informatie in combinatie met andere advertentiepartijen voor marketing en promotionele doeleinden, waarbij alle gebruikers gegevens zullen worden geanonimiseerd.

3.2 Met wat voor doel verzamelen wij deze gegevens?

extreemonlinecontact.nl gebruikt uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden zoals, (persoonlijke) nieuwsberichten, notificaties omtrent berichten die u ontvangt op het platform, het analyseren van het gebruikersgedrag op extreemonlinecontact.nl, het aanbieden van informatie afgestemd op de door u opgegeven interesses. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om u te informeren over andere producten uit ons netwerk indien u hier toestemming voor geeft, hier wordt altijd naar gevraagd indien u lid bent van extreemonlinecontact.nl. Wilt u geen updates of andere overzichten ontvangen dan kunt u dit aangeven via de privacy instellingen van uw account gevolgd door het kopje privacy instellingen.

Wanneer u ons voorziet van persoonlijke informatie kunnen wij dit gebruiken om uw communicatie tussen u en ander leden te ondersteunen. Denkt u hierbij aan het interne berichtensysteem van extreemonlinecontact.nl, waarmee u en uw medegebruikers kunnen communiceren. Door de aard van de dienstverlening van extreemonlinecontact.nl, zal bepaalde persoonlijke informatie worden gebruikt om andere leden op de hoogte stellen. Hierbij kunt u denken aan de door u opgegeven voorkeuren omtrent het soort contact dat u zoekt. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan stemt u hiermee in.

Tevens maakt extreemonlinecontact.nl gebruik van gefingeerde profielen zoals reeds aangegeven in de algemene voorwaarden, u beslist als gebruiker zelf of u contact opneemt met een gefingeerd profiel of niet. Indien u hiervoor kiest dan gaat u ermee akkoord dat de door u gedeelde data wordt opgeslagen zolang het gesprek loopt. Ook hierbij beslist u zelf welke data u wilt delen en welke niet. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan stemt u hiermee in. 

Het kan zijn dat gebruikers, door ons niet te controleren, foutieve, niet volledige of niet actuele informatie op de site plaatsen. De profielteksten geven de meningen weer van de gebruikers en niet van extreemonlinecontact.nl. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van extreemonlinecontact.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om geschillen of problemen op te lossen. Bij misbruik van de site of het uploaden van illegale content staat het ons vrij, en zijn wij in sommige gevallen verplicht, wetgevende instanties op de hoogte te stellen.

Het staat ons vrij een deel of al uw persoonlijke informatie te leveren aan onze dochteronderneming Cash Partners, hier wordt tevens de controle op uw profiel uitgevoerd op verboden foto's en teksten, ook verwerken zij uw support tickets en hebben zij toegang nodig tot deze informatie om u goed te kunnen helpen en eventueel aanpassingen te maken die u zelf niet kunt doen in uw account.

Het door u vrijgeven van persoonlijke informatie is geheel vrijwillig. Mocht u er voor kiezen om persoonlijke informatie niet vrij te willen geven dan kunt u dit zelf in uw account instellen, echter zal altijd de basis informatie die wij nodig hebben voor een profiel gepubliceerd worden. De basis informatie bestaat uit: Profiel naam, geslacht, provincie, waar u naar op zoek bent en de door u opgegeven leeftijd. Uw leeftijd is belangrijk om vast te stellen of u 18 jaar of ouder bent, de rest van de informatie is nodig om uw basis profiel op te kunnen stellen.

3.3 Beperkingen

extreemonlinecontact.nl's hoofddoel bij het verzamelen van persoonsgegevens is de klant de mogelijkheid van een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van de dienst te verschaffen. De persoonsgegevens van de klant worden onder meer voor het volgende gebruikt:

 • levering van de door de klant gewenste diensten en klantenservice
 • aanpassing, meting en verbetering van extreemonlinecontact.nl diensten
 • maatregelen om de kwaliteit van extreemonlinecontact.nl te kunnen verbeteren, in het bijzonder bij e-mail of support tickets, als ook bij de controle van de communicatie tussen leden.
 • kennisgeving van SRvision diensten, doelgerichte marketing en reclameaanbiedingen.
 • verhinderen, onthullen en onderzoeken van eventuele verboden of illegale activiteiten, en de handhaving van de Algemene voorwaarden van extreemonlinecontact.nl oplossen van geschillen en problemen

3.4 Welke gegevens worden gedeeld

Als de klant ervoor kiest van een betaalde service van extreemonlinecontact.nl gebruik te maken, worden binnen de bestelling de volgende gegevens vastgelegd door onze payment provider (pay.nl):

 • Uw voor- & achternaam
 • Uw IP-adres

Afhankelijk van de gebruikte betaalmethode:

 • Uw IBAN nummer
 • Uw kaartnummer (creditcardbetalingen, Bancontact)


Afhankelijk van de gekozen betaalmethode in sommige gevallen

 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Productinformatie

Deze informatie moet gedeeld worden zodat u met iDeal of een 0906 nummer op de site kunt betalen. Hierbij wordt alleen de informatie ontsloten die voor deze dienstverlening noodzakelijk is om de website volledig te laten functioneren. Wanneer hiertoe bevoegde overheidsinstanties om uw persoonlijke informatie vragen zal hier medewerking aan worden verleend. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ontsluiten mochten wij in de volle overtuiging zijn dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of onze afspraken, policies en regels kracht bij te zetten omtrent het gebruik van extreemonlinecontact.nl.

3.5 Bewaartermijn

De gegevens die we bewaren inclusief de bewaartermijn:

Gegevens Bewaartermijn

 • geslacht 90 dagen na uitschrijven
 • e-mailadres 1 jaar na uitschrijven
 • wachtwoord Verwijderd bij uitschrijven
 • provincie Verwijderd bij uitschrijven
 • gebruikersnaam 90 dagen na uitschrijven
 • geboortedatum 90 dagen na uitschrijven
 • waar u naar op zoek bent 90 dagen na uitschrijven
 • naam Verwijderd bij uitschrijven
 • woonplaats Verwijderd bij uitschrijven
 • postuur Verwijderd bij uitschrijven
 • penis lengte / cup maat Verwijderd bij uitschrijven
 • haarkleur Verwijderd bij uitschrijven
 • kleur van de ogen Verwijderd bij uitschrijven
 • lengte Verwijderd bij uitschrijven
 • achtergrond Verwijderd bij uitschrijven
 • burgerlijke staat Verwijderd bij uitschrijven
 • IP-adres 10 jaar na uitschrijven
 • naam van de opgevraagde site 10 jaar na uitschrijven
 • de referrer-URL 10 jaar na uitschrijven
 • sessie-identificatienummer 90 dagen na uitschrijven

*Indien u een transactie heeft gemaakt worden uw gegevens 6 jaar lang bewaard, deze gegevens staan dan bij onze payment provider en worden bewaard omdat dit wettelijk verplicht is. Voor informatie om welke gegevens dit gaat dient u zich te wenden tot artikel 3.4 can deze privacy voorwaarden.4.0 Veiligheid

4.1 Beveiliging


extreemonlinecontact.nl Neemt de nodige maatregelen om de door u beschikbaar gestelde persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik en/of wijziging. Hiervoor gebruiken wij beproefde middelen zoals bijvoorbeeld firewalls en andere maatregelen, daarnaast is er ook een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld, welke via functionaris@srvision.eu benaderd kan worden. Perfecte beveiliging zal op internet nooit helemaal bestaan maar ons team doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

4.2 Houdt uw persoonlijk informatie en wachtwoord voor uzelf

Publiceer, deel of ontsluit nooit persoonlijke informatie op fora of blogs, in chatrooms waarvan u niet wilt dat andere leden deze te weten komen. Wanneer anderen u om persoonlijke informatie vragen wees u er dan op bedacht dat dit mogelijk niet een medewerker van extreemonlinecontact.nl is, gezien medewerkers over het algemeen alleen communiceren via het daarvoor bestemde support ticket systeem. Stel gerust een aantal kritische vragen zodat u er zeker van bent dat u met een medewerker van extreemonlinecontact.nl te maken heeft.

Deel nooit en te nimmer uw gebruikersnaam en of wachtwoord met een ander. Wanneer u uw wachtwoord verliest bestaat de mogelijkheid dat u de controle over uw persoonlijke informatie verliest en er juridische stappen van uw kant noodzakelijk zijn. Wanneer u enigszins het vermoeden heeft dat uw wachtwoord aan derden openbaar is gemaakt, verandert u dan direct uw wachtwoord en of neemt u contact op met onze support. De inhoud van externe links wordt door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk. Echter geldt wel de bepaling dat materialen van een rechthebbende worden verwijderd indien deze inbreuk maken op hun rechten.

4.3 Beoordeling, veranderen of verwijderen van uw persoonlijke informatie

Bent u eenmaal geregistreerd, dan kunt u uw persoonlijke informatie beoordelen, wijzigen en verwijderen. Dit geldt voor uw e-mailadres, uw woonplaats, provincie, land, wachtwoord en profielgegevens. Graag zien wij dat u uw informatie nauwkeurig wijzigt door in uw account in te loggen en alle door u opgegeven informatie te controleren. Indien u zelf een onderdeel niet kan aanpassen zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres, dan kunt u dit doorgeven aan support zodat zij u verder kunnen helpen. Wij bevelen het sterk aan om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, hiermee verkleint u de kans op ongewenste toegang tot uw account.

Op uw verzoek verwijderen wij informatie die door u is opgegeven. Informatie omtrent eventuele opgeloste klachten of support vragen bewaren wij echter wel zodat deze beschikbaar is mochten oude klachten weer actief worden, of hier op een later stadium nog naar gevraagd worden. Informatie die u heeft gedeeld met andere leden worden door ons niet openbaar gemaakt aan derde partijen. Het ligt echter niet binnen onze controle wat de leden, waar u deze informatie aan beschikbaar heeft gesteld, hiermee doen.

4.4 Update/verwijderen/opt-out

U kunt ten allen tijden de door u beschikbaar gestelde persoonlijke informatie bij ons opvragen. Voor zover toegestaan wordt deze dan ook aan u beschikbaar gesteld. Persoonlijke informatie kunt u op de website via uw account wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de supportdesk.

4.5 Gebruik van cookies

extreemonlinecontact.nl maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en online-tijd van de klanten individueel vorm te geven en te optimaliseren.

Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk, zolang de browser is geopend als zogenaamd “sessiecookie" wordt opgeslagen, ofwel als “permanent cookie” voor langere tijd op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Cookies bevatten bijv. informatie over de gebruikerstoegangen tot nog toe op de desbetreffende server of informatie over welke aanbiedingen tot nog toe werden opgevraagd. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden. Hoofddoel van cookies is de website zo in te richten dat het aanbod beter bij u aansluit als klant..

De meeste grote internet browsers accepteren initieel cookies tenzij u dit anders instelt. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een notificatie krijgt zodra deze een cookie download. Ook kunt u het downloaden van cookies door derde partijen blokkeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u er voor kiest om alle cookies te blokkeren er bepaalde delen van extreemonlinecontact.nl niet goed zullen functioneren.

extreemonlinecontact.nl maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, alsook van permanente cookies.

 1. Sessiecookies

extreemonlinecontact.nl gebruikt voornamelijk "sessiecookies" die kortlopend op de harde schijf van de klant worden opgeslagen en bij het afsluiten van de browser worden gewist. Sessiecookies worden hierbij voor de log-in-verifiëring ingezet.

 1. Partner- en affiliate-cookies

Voorts worden extreemonlinecontact.nl cookies ingezet als een klant via een externe advertentie naar de diensten van extreemonlinecontact.nl gaat. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartners en bevatten geen klantgegevens van persoonlijke aard. Ze worden automatisch gewist wanneer de klant zich op een SRvision website aanmeldt ofwel direct na het sluiten van uw brouwser.

 1. Permanente cookies

extreemonlinecontact.nl gebruikt de zogeheten "permanente cookies" om de persoonlijke gebruiksconfiguratie die een klant bij aanmelding op extreemonlinecontact.nl invoert, op te slaan teneinde de services op maat en nog beter te kunnen maken. Permanente cookies staan ervoor in dat de klant bij een hernieuwd bezoek aan de website standaard zijn persoonlijke instellingen aantreft. Ook wordt door permanente cookies automatisch herkend of hij bepaalde berichten en reclame al heeft gezien. Daarnaast gebruiken de dienstverleners die extreemonlinecontact.nl met het analyseren van het gebruikersgedrag heeft belast, permanente cookies om terugkerende gebruikers te kunnen herkennen. Deze diensten slaan de door de cookie doorgegeven data uitsluitend anoniem op. Er wordt geen verbinding met het IP-adres van de klant gelegd.

 1. Partnerwebsites / reclameklanten

Indien de service van extreemonlinecontact.nl in een website van een partnerbedrijf is geïntegreerd, kunnen ook deze partnerbedrijven op de desbetreffende geïntegreerde websites van extreemonlinecontact.nl-cookies gebruikmaken. extreemonlinecontact.nl heeft hierover geen controle en is niet voor de praktijken van deze partnerbedrijven aansprakelijk. extreemonlinecontact.nl raadt aan de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende partnerbedrijven na te slaan.

 1. Cookies weigeren

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Nadere bijzonderheden vindt u onder de Help-functie van de gebruikte browser. Als de klant voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal geboden services verminderen en het gebruik van de diensten van extreemonlinecontact.nl nadelig beïnvloeden of in het ergste geval niet meer functioneel houden.

De cookies die door ons gebruikt worden

Naam

Geplaatst door

Hoe lang

PHPSESSID

De website die u bezoekt

Totdat u uw brouwser sluit


Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
 2. Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
 4. Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. Het optimaliseren van de website

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. extreemonlinecontact.nl heeft daar geen invloed op.

Google: Google

Indien je niet meer wilt dat Google deze data opslaat kan je via de volgende link ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is.

Slotopmerkingen

De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.